• مشخصات عمومی
  • سوابق و افتخارات
  • مهارتهای مذهبی
  • مهارتهای ورزشی
  • مهارتهای رایانه و زبان
  • مهارتهای هنری
  • مهارتهای اجتماعی
  • مهارتهای زندگی

مشخصات عمومی

مرحله بعد

دانشجوی گرامی

با سلام، پذیرفته شدن شما را در این دانشگاه صميمانه تبريک مي گوييم؛ این پرسشنامه به منظورشناسایی علاقمندي‌ها و استعدادهاي شما، طراحي و تنظيم شده است تا دانشگاه بتواند از اين طريق، متناسب با سلایق و توانايي‌هاي دانشجویان، امور دینی،فرهنگی، اجتماعی، هنری و فوق برنامه خود را با همكاري شما، برنامه ريزي و اجرا كند. خواهشمنديم به دقت و صبوري به پرسش‌ها، پاسخ دهيد.